• Chủ Nhật
 • Thứ 2
 • Thứ 3
 • Thứ 4
 • Thứ 5
 • Thứ 6
 • Thứ 7

 • Phong Lăng Độ12:00
 • Tống Kim13:00
 • Viêm Đế14:00
 • Tiếu Ngạo Giang Hồ18:00
 • Nguyệt Ca Đảo19:00
 • Công Thành Kim Quốc20:00
 • Tống Kim Đặc Biệt21:00